hlavička stránek zahradajasne.cz

Jak správně kompostovat?

Vracejme přírodě to, co nám půjčila!

Kompostováním rostlinných zbytků vracíme přírodě to, co nám půjčila ve formě plodů ovoce, zeleniny atp. K uzavření koloběhu biologicky rozložitelného odpadu, je potřeba, abychom se naučili rostlinné zbytky výhradně kompostovat! Kompostováním se mění biologicky rozložitelný odpad na hnojivo a zároveň výživnou zeminu. Správně založený kompost nezapáchá!

Správné založení kompostu je základ

Pro správnou funkci kompostu, je při zakládání dobré vědět, co můžeme kompostovat. Vhodný je veškerý rostlinný bilogický odpad, který je dobré prohnat drtičem zahradního odpadu, případně větší větve štěpkovačem. Tímto procesem zmenšíme hmotu a urychlíme rozkladný proces. Pomůžeme žížalkám a mikroorganismům při zpracovávání odpadu. Dobře založený kompost nesmí zapáchat. Kraje kompostu vysychají, proto je dobré je zalévat. Z praxe to vím, ty kraje opravdu pravidelně vysychají! Kompost, aby dobře fungoval, je potřeba alespoň 2x ročně překopat.

Jak správně založit kompost? Vhnodné je založit kompost na zemině, kdy první zakládací vrstva je hrubší frakce (štěpkované dřevo, malé větvičky - třeba z dřevnatících bylin). Poté už průběžně vrstvíme jen biologický odpad z kuchyně a zahrady. Listí mísíme s štěpkou. Když je listí v silné vrstvě, časem se z něj vytvoří vzduchotěsná poklička. Kompost nesmí plesnivět! V tu chvíli je buď špatně založený, nebo tam bylo dáno něco co zahájilo hnilobný nikoli rozkladný proces.

Do kompostu bezvýhradně patří:
 • kuchyňský odpad - (slupky, nepoživatelné části jídel, ohryzky, ...) odpad z kuchyně, je též zdrojem vody v kompostu, zabraňuje tedy vysychání.
 • zbytky po sekání trávy
 • větve - doporučuji prohnat štěpkovačem
 • odumřelé části roslin, i suché atp.
Kompostu jistě neublíží:
 • kosti z jídel - mikrooganismy pomůžou rozložit biologicky rozložitelné zbytky masa, samotná kost zůstane a při prosévání hotového kompostu jí pouze odstraníme do komunálního odpadu.
 • banánové slupky - dlouho zavrhovaný čistý biologický odpad, který v kompostu naopak pomáhá rozkladným procesům!
 • papír (rozumné množství) - kompost může posloužit jako biologická skartovačka listinných dokumentů, kde jsou citlivé údaje
 • kůra citrusů - kompostovat lze též, ale v malých porcích, jinak se rozkládá delší čas
Odpad nepatřící do kompostu:
 • komodity tříděného odpadu: plasty, sklo, plechovky
 • komunální odpad - BEZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ SLOŽKY (viz. výše)
 • nebezpečný odpad - odnášejte do obecních sběrných dvorů!!!

Co se stane s věcmi, které do kompostu nepatří? Později je tam najdeme!

Videa jak kompostovat